reklama

Česká věda trpí nedostatkem žen ve vedoucích pozicích

Česká republika patří dlouhodobě mezi země s nejnižším podílem žen ve vědě. Dle údajů z roku 2014 je jejich zastoupení mezi výzkumníky pouhých 27 procent, tedy nejméně od roku 2001. Navzdory nepříliš příznivým číslům ale najdeme řadu úspěšných českých žen, které se pohybují mezi světovou vědeckou špičkou. Jejich příběhy představuje kniha Hledání dynamické rovnováhy.

Mohlo by vás zajímat

Kniha s podtitulem Tři generace výzkumnic na VŠCHT Praha obsahuje dvacet rozhovorů s výzkumnicemi, pedagožkami a vědkyněmi ze všech fakult VŠCHT Praha, z různých oborů a vědních disciplín a v různých fázích profesní dráhy. „Na osobních příbězích jsme spolu s Blankou Nyklovou chtěly představit profesní dráhy jak začínajících vědkyň, tak žen v rozhodovacích pozicích a poukázat na to, jaký vliv na jejich individuální kariéry mají společenské, kulturní a i politické okolnosti,” přibližuje v rozhovoru pro rádio Zet motivaci socioložka a spoluautorka knihy Hana Víznerová.

Kniha představuje příběhy 20 českých vědkyň

„Počet žen v magisterském a doktorském studiu v Česku se sice zvyšuje, z hlediska zastoupení žen na profesorských pozicích jsme ale stále pod evropským průměrem,“ upřesňuje Víznerová a dodává, že dle posledních dat srovnávajících situaci v zemích EU jsme na tom dokonce nejhůře, co se týče zastoupení žen ve vedoucích pozicích a rozhodovacích orgánech institucí vědní politiky.  

Problematika genderové nerovnosti ve vědě je dle Víznerové navíc velmi často zjednodušována pouze na otázku kombinace práce a péče o děti, ačkoli je situace komplexní. „Vědecké prostředí je stále velmi „mužské“, což některé ženy samy v rozhovorech reflektují. Zmiňují, že prosadit se v takových podmínkách je pro ně těžké. A to nemluvíme o době před třiceti lety, ale o současnosti,“ přibližuje situaci.

Honetschlägerová věří, že aby se situace změnila, nelze spoléhat pouze na strukturální změny, byť jsou opravdu žádoucí: „I samy ženy by se měly snažit o to, aby ve vedoucích pozicích byly, mohly se podílet na rozhodování a měly vliv na změny ve škole, například co se týče výuky a obecně směřování ústavů, fakult, školy,“ popisuje v knize.

 

 

Neuron Future je pravidelný pořad rádia Zet, který vzniká ve spolupráci s Nadačním fondem Neuron na podporu vědy. Neuron každoročně finančně přispívá na vědecký výzkum, oceňuje špičkové vědce a popularizuje vědu.

 

 

Zdroj: Zet

Česká věda trpí nedostatkem žen ve vedoucích pozicích Foto: Hana Víznerová a Lenka Honetschlägerová představily společně knihu Hledání dynamické rovnováhy

reklama

Další články

Youradionews.cz

Web Zet.cz se mění na Youradio News.

Postupně rozšiřujeme naše zaměření a obsah zpravodajství a přidáváme další funkce. Informace o vysílání rádia ZET najdete na www.radiozet.cz.