reklama

Každé druhé manželství končí rozvodem, důležitou pojistkou je proto předmanželská smlouva

Statistiky ukazují na to, že rozvodem v České republice skončí každé druhé manželství. Řada lidí si i proto klade otázku, jak se co nejlépe zabezpečit před případným majetkovým vyrovnáním. Důležitou pojistkou je v tomto ohledu předmanželská nebo manželská smlouva, která manžele připraví na nejhorší a pomůže jim vyvarovat se případným soudním sporům. Na rádiu Zet o předmanželské smlouvě a o společném jmění manželů mluvil advokát Michal Janík z advokátní kanceláře Holá, Janík, Samek.

Další díly pořadu

Co se vlastně společným jměním manželů v právnické terminologii vůbec rozumí?

Společné jmění manželů upravuje nový občanský zákoník a to pod pojmem „manželské majetkové právo“. Jednoduše řečeno je to majetek, který lze chápat nejen jako hmotné věci, ale také peníze, pohledávky, dluhy nebo závazky. Zákon rozlišuje tři základní režimy společného jmění. Jde o zákonné, smluvené a nakonec založené rozhodnutím soudu.

Kdybychom to vzali popořadě podle jednotlivých režimů manželského majetkového práva, co se pak bude rozumět společným jměním v tom zákonném režimu?

Součástí společného jmění v tomto zákonném režimu je vše, co nabyl jeden z manželů nebo čeho nabyli oba manželé za trvání manželství. Ovšem s výjimkou toho, co slouží osobní potřebě jednoho z manželů. Můžeme například uvést hygienické potřeby a léky. Dále je to to, co nabyl darem nebo dědictvím jeden z manželů, ledaže ten dárce nebo zůstavitel projevil jiný úmysl, například darování věci oběma manželům nebo pořízení závěti nebo odkazu do společného jmění obou manželů.

Dále se sem nepočítá ani to, co nabyl jeden z manželů jako náhradu nemajetkové újmy na svých přirozených právech. To také není společným jměním manželů. Rovněž není společným jměním manželů to, co nabyl jeden z manželů právním jednáním vztahujícím se k jeho výlučnému majetku. Společným majetkem také není to, co nabyl jeden z manželů jako náhradu za poškození, zničení nebo ztrátu svého výlučného majetku. Klasickým příkladem je například výplata pojistného za zničený automobil ve výlučném vlastnictví jednoho z manželů. Pokud má však jeden z manželů svoji firmu a má zisk, tak tento zisk naopak do společného jmění manželů spadá. Pokud se jeden z manželů stane členem družstva nebo získá jako společník podíl ve společnosti, je tento družstevní podíl nebo obchodní podíl společným majetkem s výjimkou případů, které jsem výše uvedl.

Jak je tomu v případě smluveného režimu společného jmění manželů? Jako laikovi se mi vybaví předmanželská smlouva...

Snoubenci mohou uzavřít tuto modifikační dohodu, tedy předmanželskou smlouvu, která může rozdílně od uvedeného zákonného režimu upravit jejich majetkové vztahy za trvání manželství a může také pomoci při vypořádání majteku při případném rozvodu. Takovou smlouvu mohou uzavřít i manželé tedy nejenom snoubenci. To znamená i po uzavření manželství. Zákon vyžaduje, aby tato smlouva byla sepsána notářem jako veřejná listina. To znamená formou notářského zápisu. Předmanželskou nebo manželskou smlouvou lze dohodnout, že manželé budou mít režim odděleného jmění. Jeden pak bude vlastnit například dům, druhý větší auto a podobně.

Mohou mít také režim vyhrazující vznik společného jmění až ke dni zániku manželství. To znamená, že za trvání manželství každý z manželů bude nabývat majetek do svého výlučného vlastnictví. Aby obsah takové smlouvy o majetkovém režimu byl účinný nejenom mezi manželi navzájem, ale i vůči třetím osobám například vůči věřitelům, doporučuji, aby byla taková smlouva se souhlasem obou manželů zapsána do veřejného seznamu. Tím seznamem je seznam listin o manželském majetkovém režimu, který vede v elektronické podobě Notářská komora. Nejjednodušší způsob, jak se zapsat do takovéhoto seznamu, je požádat o to notáře při sepisování takové smlouvy.

 

 

Více se o tématu dozvíte ze záznamu celého rozhovoru s advokátem Michalem Janíkem, který si můžete přehrát v playeru výše.

 

Zdroj: Zet 

Každé druhé manželství končí rozvodem, důležitou pojistkou je proto předmanželská smlouva Foto: Shutterstock.com

reklama

Další články

  1. Čína chce zavést svou vlastní kryptoměnu

    Byznys ·

    Čínská centrální banka uvedla, že chce vydat vlastní digitální měnu. Slibuje si od toho snížení nákladů na výrobu tradičních papírových peněz, zlepšení výběru daní a e…

Youradionews.cz

Web Zet.cz se mění na Youradio News.

Postupně rozšiřujeme naše zaměření a obsah zpravodajství a přidáváme další funkce. Informace o vysílání rádia ZET najdete na www.radiozet.cz.