reklama

Nový cestovní pas lze získat do šesti pracovních dnů, zaplatíte za něj čtyři tisíce korun

Od ledna začalo platit několik zákonů, které souvisejí i s občanskými průkazy a cestovními doklady. Pokud bude občan urychleně potřebovat odcestovat do zahraničí a nebude mít cestovní pas, může si za čtyři tisíce korun pořídit nový doklad do šesti pracovních dnů. Expresní cestovní pas tak podražil o dva a půl tisíce korun. Na druhou stanu bude k dispozici rychleji, protože dříve bylo možné expresní doklad získat do 15 dnů. Takový cestovní pas bude navíc platný deset let. stejně jako pasy vydávané v nezkrácené lhůtě. U osob mladších patnácti let cestovní pas pozbývá platnosti po pěti letech a výše poplatku za jeho expresní vydání je poloviční. Na rádiu Zet to řekl advokát Michal Janík z advokátní kanceláře Holá, Janík, Samek. 

Mohlo by vás zajímat

Co konkrétně se od ledna změnilo v právní úpravě týkající se osobních dokladů?

V listopadu minulého roku byl přijat zákon, který s účinností od ledna tohoto roku mění současně několik zákonů. Jde o zákony o evidenci obyvatel, o občanských průkazech a o cestovních dokladech. Již z jejich názvu je patrné, že se v případě dokladů změny dotkly jak občanských průkazů, tak i cestovních pasů.

Pojďme si teď konkrétně doklad po dokladu připomenout ty nejzásadnější změny.

Občanské průkazy pro osoby starší sedmdesáti let se vydávají s nově stanovenou platností a to na dobu pětatřiceti let od data vydání takového dokladu. Je-li vydáván občanský průkaz osobě starší patnácti let pak má platnost deset let. Nová právní úprava dále umožňuje za poplatek 100 korun převzetí vyhotoveného občanského průkazu na kterémkoli úřadu obce s rozšířenou působností uvedeném v žádosti o vydání občanského průkazu. Je také nově zakotvena povinnost občana požádat o vydání občanského průkazu nejpozději do třiceti dnů po dovršení věku patnácti let, pokud občanský průkaz už nemá. K určitým změnám dochází také u cestovních pasů. Stejně jako v případě občanského průkazu můžete za poplatek 100 korun na základě žádosti převzít i cestovní pas na jakémkoli úřadě s rozšířenou působností. Pokud budete potřebovat urychleně vycestovat do zahraničí, lze vydat nový cestovní pas do šesti pracovních dnů od podání žádosti. Tento pas bude nově zcela rovnocenný s běžně vydávaným pasem, to znamená i s biometrickými údaji a s platností deset let. U osob mladších patnácti let je ta doba pětiletá. Správní poplatek za urychleně vydaný cestovní pas činí čtyři tisíce korun a u občanů mladších patnácti let je poloviční. Další dopad měly změny zákonů na osoby, které mají trvalé bydliště na adrese obecního úřadu. Obecním úřadům a jejich takzvaným ohlašovnám je nově uložena povinnost zajistit vhodné místo, kam bude možné doručit oznámení o uložení zásilky a výzvu s poučením. Ohlašovny tak musí přebírat oznámení o neúspěšném doručení písemnosti podle správního řádu nebo upozorňují na uložení povinnosti podle daňového řádu. 

 

Článek obsahuje pouze část rozhovoru s advokátem Michalem Janíkem z advokátní kanceláře Holá, Janík, Samek. Celý rozhovor si můžete přehrát v playeru výše. 

 

Zdroj: Zet

Nový cestovní pas lze získat do šesti pracovních dnů, zaplatíte za něj čtyři tisíce korun Foto: ČTK/Homolka Jan

reklama

Další články

Youradionews.cz

Web Zet.cz se mění na Youradio News.

Postupně rozšiřujeme naše zaměření a obsah zpravodajství a přidáváme další funkce. Informace o vysílání rádia ZET najdete na www.radiozet.cz.