reklama

Právník: Změny v insolvenčním zákoně mají zamezit šikánóznímu jednání

Počínaje prvním červencovým dnem vstoupil v platnost zákon, který mění nařízení o insolvenčním zákonu. Právník Michal Janík z advokátní kanceláře Holá, Janík, Samek řekl, že novela zákona má podpořit transparentnost insolvenčního procesu. Jaké nejzásadnější změny zákon přináší se dočtete v našem novém článku. Součástí úpravy zákona je rovněž zamezení šikanózního chování v podobě insolvenčních návrhů, které mají údajného dlužníka dehonestovat nebo poškodit. 

Další díly pořadu

Nový zákon má mimo podpoření vyšší transparentnosti insolvenčního procesu snížit administrativní náročnost insolvenčních soudů. Jde rovněž i o změnu systému přidělování insolvenčních věcí v části insolvencí týkajících se oddlužení. Jinými slovy se jedná o osobní bankroty.

Insolvenční správci si za účelem zisku s ohledem na co největší množství případů často zřizovali několik provozoven. Těm byly poté přidělovány insolvenční případy související s oddlužením. Tímto způsobem si správci zvyšovali počty ustanovených insolvenčních věcí soudem.

„Předmětná novela této praxi zamezuje a stanoví, že seznamy insolvenčních správců budou vedeny podle krajských soudů, kdy do takového seznamu se zapíše pouze sídlo či jedna provozovna správce a nikoliv všechny jeho další provozovny, jak tomu bylo doposud,“ řekl Janík na rádiu Zet.

Novela také posiluje dohled státu nad insolvenčními správní prostřednictvím Ministerstva spravedlnosti a jeho agendy. Ta bude mít na starosti činnosti spojené s udělováním a odebíráním akreditací insolvenčních správců. Stane se tak v případě, že správce poruší závažným způsobem své povinnosti. Konkrétně může jít o nespolupracování s orgánem státního dohledu.

Konec vykořisťování ze strany poradců

„Další novinkou této novelizace je zúžení okruhu subjektů poskytující poradenství v problematice oddlužení, kdy nově tyto činnosti mohou vykonávat pouze advokáti, notáři, insolvenční správci, soudní exekutoři a držitelé příslušné akreditace,“ informoval Janík.

Je to dané tím, že někteří poradci požadovali několik desítek tisíc korun. Novela tak tuto oblast upravuje. Subjekty s akreditací nově nemohou inkasovat za svoji činnost odměnu nebo náhradu nákladů. V rámci činnosti advokátů, notářů, insolvenčních správců nebo soudního exekutora byla tato částka limitována čtyřmi tisíci bez DPH.V případě společného oddlužení manželů jde o 6000 korun bez DPH.

„A konečně je zaváděno i tzv. předběžné posouzení návrhu věřitele na zahájení insolvenčního řízení, ve kterém soud může dovodit, že je zde dána určitá nejistota o zneužití práv nebo obdobná nejistota odůvodňující odmítnutí takového návrhu jako zjevně bezdůvodného a tak může v rámci takového posouzení rozhodnout, že se insolvenční návrh až do uplynutí sedmidenní lhůty nezveřejní,“ sdělil Janík.

Tato nová úprava zákona má zamezit šikanování v podobě insolvenčních návrhů, jejichž hlavním záměrem je údajného dlužníka dehonestovat nebo poškodit. 

 

Článek obsahuje pouze část rozhovoru s advokátem Michalem Janíkem z advokátní kanceláře Holá, Janík, Samek. Celý rozhovor si můžete přehrát v playeru výše. 

 

Zdroj: Zet

Právník: Změny v insolvenčním zákoně mají zamezit šikánóznímu jednání Foto: Shutterstock.com

reklama

Další články

  1. TOP 10 nejdražších měst světa

    Společnost ·

    Světový vydavatel analýz The Economist Intelligence Unit sestavil žebříček nejdražších měst světa. Na jeho špici figurují dvě asijská města. Na rozdíl od těch evropský…

  2. Lufthansa dosáhla v pololetí rekordního zisku

    Byznys ·

    Německá letecká firma Lufthansa zaznamenala v prvním pololetí rekordních výsledků. Očištěný provozní zisk se téměř zdvojnásobil na 1,04 miliardy eur (27,2 miliardy kor…

Youradionews.cz

Web Zet.cz se mění na Youradio News.

Postupně rozšiřujeme naše zaměření a obsah zpravodajství a přidáváme další funkce. Informace o vysílání rádia ZET najdete na www.radiozet.cz.