reklama

Stát založí Národní inovační fond, chce podpořit startupové projekty a výzkum univerzit

Stát plánuje vstoupit jako podílník do nově vznikajících ambiciózních projektů. V úmyslu má také podpořit univerzity, které jsou zaměřeny na výzkum zejména v oblasti technologií. Pomoci mu v tom má nově vznikající Národní inovační fond (NIF), jenž má ve většině své činnosti spolupracovat se soukromými fondy, prostřednictvím nichž bude do startupových projektů investovat peníze. Ředitel odboru finančních nástrojů Ministerstva průmyslu a obchodu Petr Očko na rádiu Zet řekl, že je v plánu vložit do celého projektu kolem 50 milionů eur. 

Mohlo by vás zajímat

Kdy by měl projekt odstartovat a jaká budou kritéria manažerů pro výběr ambiciózních projektů?

V příštím roce bychom měli fond postavit a předpokládáme, že zhruba někdy na konci příštího roku by mohlo dojít k tomu, že fond začne investovat. Co se týče výběru manažerů, tak tam chceme spolupracovat se skupinou Evropské investiční banky (EIB) a Evropským investičním fondem (EIF), který několik podobných investičních mechanismů v rámci Evropské unie realizoval. Chtěli bychom primárně spolupracovat s nimi. Pokud bude nějaký výběr manažerů přímo do toho fondu, tak to určitě budeme konzultovat přímo s EIF. Předpokládáme, že EIF bude součástí managementu fondu a pokud budou nějaké osoby přímo v Národním inovačním fondu, budou vybírány ve spolupráci s tímto evropským fondem.

Kde se budou projekty přihlašovat a projekty kterých oborů budou mít příležitost získat státní investici?

Vzhledem k tomu, že náš NIF bude ve většině své činnosti spolupracovat se soukromými fondy, do kterých bude na základě nějakých podmínek investovat, tak tou primární cestou jak přihlásit svůj projekt, bude kontaktování jednotlivých fondů, které budou posléze vybrány. Do těch pak bude NIF investovat. Co se týče oborů, tak my úplně neomezujeme oblasti, do nichž bude možné investovat. Předpokládáme, že jednou z našich ambicí bude motivovat soukromý kapitál, aby investoval i do jiných oblastí, než je IT, protože v dnešní době investice do startupů směřují z velké části do projektů nějakým způsobem spojených s informačními technologiemi. My bychom byli rádi, kdyby vznikla motivace investovat do jiných oborů, jakými mohou být Life Sciences, nanotechnologie a tak dále.

Jakou částku stát vynaloží na investice do ambiciózních projektů a odkud peníze pocházejí?

Máme v plánu do toho celého projektu vložit asi 50 milionů eur. S tím, že to není ovšem pouze částka pro startupy, ale je určena pro všechny fáze toho investování. Máme v úmyslu investovat ještě před tím, než ten startup de facto vznikne. Máme v úmyslu podporovat i univerzity, které mají nějaký výzkum a vývoj zejména v oblasti různých technologií. 20 milionů eur bude vynaloženo do počáteční fáze projektů, zbytek se poté vynaloží do fází po okamžiku vzniku firmy.

Jak budou peníze přerozdělovány a jak vysokou investici mohou ambiciózní projekty od státu získat?

Peníze budou přerozdělovány několika cestami. Větší část prostředků bude realizována tak, že náš NIF vybere ve spolupráci s Evropským investičním fondem soukromé manažery fondů, kteří zajistí tu soukromou část investice. Národní inovační fond pak bude investovat skrze tyto soukromé fondy, jež si seženou soukromé investory.

 

 

 

Článek obsahuje pouze úryvky rozhovoru s ředitelem odboru finančních nástrojů Ministerstva průmyslu a obchodu Petrem Očkem. Celý rozhovor si můžete přehrát v playeru výše. 

 

Zdroj: Zet

Stát založí Národní inovační fond, chce podpořit startupové projekty a výzkum univerzit Foto: Shutterstock.com

reklama

Další články

Youradionews.cz

Web Zet.cz se mění na Youradio News.

Postupně rozšiřujeme naše zaměření a obsah zpravodajství a přidáváme další funkce. Informace o vysílání rádia ZET najdete na www.radiozet.cz.