reklama

V Česku ubývá lidí hlásících se k náboženským sektám

Z výsledků oficiálního sčítání lidu z let 2001 a 2011 vyplývá, že v České republice ubývá lidí, kteří se hlásí k různým sektám. Některé zdroje ale naopak naznačují, že počet příslušníků sekt v České republice roste. Lidé totiž podle nich svoje členství v sektě mnohdy tají a do oficiálních výzkumů se tak nepromítnou data odpovídající skutečnosti

Mohlo by vás zajímat

K náboženské víře se při posledním sčítání lidu přihlásily 2 miliony lidí, pouze tři čtvrtiny z nich ale uvedly i konkrétní církev. Například ke Svědkům Jehovovým, které někteří lidé považují za sektu a jiní za náboženství, se v roce 2011 hlásilo pouze 13 tisíc lidí, což bylo o 10 tisíc lidí méně než v roce 2001. Stabilní členská základna Svědků Jehovových se podle dat Českého statistického úřadu pohybuje mezi 14 a 16 tisíci lidmi. Svědci Jehovovi jsou známí vírou v nahrazení současného světového systému Božím Královstvím vedeným skupinou vyvolených křesťanů, jejichž výběr pokračuje dodnes. Na základě svých výkladů Bible očekávají konec světa a věří, že v budoucnu mají naději na věčný život v obnoveném pozemském ráji.  Určitou kontroverzi způsobuje jejich odmítání většiny křesťanských svátků a neakceptování krevní transfuze. Ve světě se ke Svědkům Jehovovým hlásí na 8 milionů lidí.

Jedinou sektou, jejíž počet členů se mezi lety 2001 a 2011 v České republice zvýšil, je Scientologická církev. V roce 2011 se ke scientologům, jejichž učení je založeno na filozofických myšlenkách amerického spisovatele L.R. Hubbarda, přihlásilo 374 lidí. Hubbard tvrdí, že je možné zjistit, co je za neoptimálním jednáním člověka a s pomoci speciálních technik tyto nedostatky odstranit. Podle scientologů tak vzniká možnost objevit do té doby skryté lidské schopnosti a přetnout koloběh zrození a smrti. Přestože je Scientologická církev v EU uznána za náboženství, je někdy obviňována z používání manipulačních technik a vymývání mozků. V zahraničí je Scientologie známá především díky jejím slavným členům, mezi něž patří herci Tom Cruise, John Travolta nebo Juliette Lewisová. Počet lidí, kteří se k této sektě hlásí, se celosvětově odhaduje na 10 milionů.

K dalším církvím nebo setkám, ke kterým se lidé v České republice při sčítání lidu přihlásili, patřilo například Hnutí grálu, které vysvětluje jak žít v souladu s Boží vůlí, nebo Jediismus, tedy víra založená na filozofii rytířů Jedi z oblíbené filmové série Hvězdných válek. K ní se v roce 2011 v Česku přihlásilo na 15 tisíc lidí.

Kromě populární Scientologie existuje ve světě mnoho sekt, které v České republice příliš rozšířené nejsou. Známé je například hnutí Unification Church, založené v roce 1954 v Jižní Koreji Sun Moonem. Na Boha je zde nahlíženo jako na zdroj pravdy a krásy, který má dva principy, mužský a ženský. Lidským posláním má být přinést Bohu opět radost. Tragédií v minulosti skončila existence hnutí People´s Temple, jehož myšlenky vycházely ze socialismu a víry v to, že Boží království je možné založit na zemi životem v apoštolské komunitě. Právě v takové komunitě zemřelo v roce 1978 celkem 918 lidí, včetně 276 dětí, které k masové sebevraždě kyanidem přiměl zakladatel sekty James Jones. Podle něj mělo jít o „akt revoluce.“ Podobně skončila náboženská skupina Heaven´s gate, jejíž členové věřili, že planeta Země bude brzy recyklována a jediným způsobem jak se zachránit, je okamžitě ji opustit. To vyústilo v roce 1997 v hromadnou sebevraždu 39 lidí, kteří věřili, že jejich těla jsou pouze vesla, která jim pomohou na cestě do dalšího stádia.

Právě kvůli podobným incidentům je slovo sekta vnímáno ve společnosti spíše negativně. Shoda na přesné definici sekty přitom v odborných kruzích neexistuje. Obecná definice považuje za sektu minoritní náboženské uskupení vyhraněné vůči klasickým náboženským směrům. V čele sekt většinou stojí autority, ke kterým směřují peníze od členů a kteří bývají schopnými manipulátory a řečníky. Na druhou stranu tito vůdci často opravdu věří ve správnost svého učení a nemohou tak být považování za podvodníky. Z náboženského hlediska může sektou být i skupina věřících, která se pouze odloučila od hlavního proudu.

 

V Česku ubývá lidí hlásících se k náboženským sektám Foto: shutterstock.com - ilustrační foto

reklama

Další články

Youradionews.cz

Web Zet.cz se mění na Youradio News.

Postupně rozšiřujeme naše zaměření a obsah zpravodajství a přidáváme další funkce. Informace o vysílání rádia ZET najdete na www.radiozet.cz.